PHIM KY SU

  • EM

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

CHU SA DI HOAN HY DVD1

http://www.mediafire.com/?4sahaiadadbx5

GHI CHÚ: Có một số phim gồm có hai AUDIO chanel 1: Tiếng Hoa, 2 Tiếng Việt
bạn nên dùng controll bấm vào AUDIO hoạt language để đổ tiếng 
ngoài ra phụ đề cũng vậy 

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Hư Vân Hòa Thượng

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.

http://www.megaupload.com/?d=W2GVNUP7
http://www.megaupload.com/?d=NEKRJBIO
http://www.megaupload.com/?d=GUF42KO1
http://www.megaupload.com/?d=LNNE7K10
http://www.megaupload.com/?d=JVGJ5GJ5
http://www.megaupload.com/?d=G48W5T57
http://www.megaupload.com/?d=AQ2LDK00
http://www.megaupload.com/?d=HPUIKEX0
http://www.megaupload.com/?d=WAR0Q9Z0
http://www.megaupload.com/?d=1HHU1S9C
http://www.megaupload.com/?d=RL18G53Y
http://www.megaupload.com/?d=KZB5RFBV
http://www.megaupload.com/?d=NT1JDF7T
http://www.megaupload.com/?d=6VMYNHQ8
http://www.megaupload.com/?d=8IC5WQXJ
http://www.megaupload.com/?d=D01RAEMF
http://www.megaupload.com/?d=UEQ1JR4S
http://www.megaupload.com/?d=Y71ILE5B
http://www.megaupload.com/?d=AUC1U7AC
http://www.megaupload.com/?d=K8TLU8ZC
http://www.megaupload.com/?d=P8EW2WKE
http://www.megaupload.com/?d=TUZ9X6P7
http://www.megaupload.com/?d=L1VNTK0Q
http://www.megaupload.com/?d=G33W50D0
http://www.megaupload.com/?d=XTAZ7ZVN
http://www.megaupload.com/?d=5CG2RKU4
http://www.megaupload.com/?d=Y3HKY0ZT
http://www.megaupload.com/?d=PLB41D1A
http://www.megaupload.com/?d=MTRJP4L0
http://www.megaupload.com/?d=RUYA64TA
http://www.megaupload.com/?d=7WIB3LF8
http://www.megaupload.com/?d=69FDL1RI
http://www.megaupload.com/?d=D920JB0Z
http://www.megaupload.com/?d=GEGEVXE5
http://www.megaupload.com/?d=KPZK85GR
http://www.megaupload.com/?d=W089UXZI
http://www.megaupload.com/?d=SL8BGE17
http://www.megaupload.com/?d=U8P0A0EV
http://www.megaupload.com/?d=116DGSPO
http://www.megaupload.com/?d=DSOS2QHD
http://www.megaupload.com/?d=K7290QL6
http://www.megaupload.com/?d=E5J0MO9N
http://www.megaupload.com/?d=Y6M8JMD0
http://www.megaupload.com/?d=VT6A4ESE
http://www.megaupload.com/?d=CYN3EAYT
http://www.megaupload.com/?d=5J8RSVDT
http://www.megaupload.com/?d=G2V8K2N0
http://www.megaupload.com/?d=HKIRHK4K
http://www.megaupload.com/?d=D76ODD5D
http://www.megaupload.com/?d=7JENLYOL
http://www.megaupload.com/?d=3IQ2FPTI
http://www.megaupload.com/?d=OLPDCPJR
http://www.megaupload.com/?d=9ZWUPM26
http://www.megaupload.com/?d=E62JFH8U
http://www.megaupload.com/?d=251IQ6OP
http://www.megaupload.com/?d=H71EXC2B
http://www.megaupload.com/?d=P1BI78PJ
http://www.megaupload.com/?d=RQQPS7DZ
http://www.megaupload.com/?d=W78T52GH
http://www.megaupload.com/?d=3P5NT6QT
http://www.megaupload.com/?d=5WTNSU97
http://www.megaupload.com/?d=X2NR41M7
http://www.megaupload.com/?d=DNYWZEEN
http://www.megaupload.com/?d=IVG0ZRBE

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Phật Đà Truyền Kỳ

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.


http://www.megaupload.com/?d=8FXRJGW5
http://www.megaupload.com/?d=N04950XB
http://www.megaupload.com/?d=4SRJ2W5X
http://www.megaupload.com/?d=7489EUK6
http://www.megaupload.com/?d=WP3CAXZG
http://www.megaupload.com/?d=CDNIDMR8
http://www.megaupload.com/?d=O5H68J34
http://www.megaupload.com/?d=BPSKLCI2
http://www.megaupload.com/?d=C3SDKRN8
http://www.megaupload.com/?d=UQJY5TVT
http://www.megaupload.com/?d=SENWH2WJ
http://www.megaupload.com/?d=B5JOHKZ9
http://www.megaupload.com/?d=7ZW6X3V0
http://www.megaupload.com/?d=TMJ94Z7L
http://www.megaupload.com/?d=4C4HYU1R
http://www.megaupload.com/?d=EQYNOP5S
http://www.megaupload.com/?d=JZZLE9XI
http://www.megaupload.com/?d=A081ZRJL
http://www.megaupload.com/?d=MQIKITVI
http://www.megaupload.com/?d=MOWSU8A0
http://www.megaupload.com/?d=ERB7AYWI
http://www.megaupload.com/?d=0WTQ2AWJ
http://www.megaupload.com/?d=LVG5RY4F
http://www.megaupload.com/?d=ABUTUWSS

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Câu Chuyện Phật Điển Điã 1 và 2

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.

http://www.megaupload.com/?d=TWYVVL6T
http://www.megaupload.com/?d=T461ZMLW
http://www.megaupload.com/?d=HL1W2519
http://www.megaupload.com/?d=UBJXH4PZ
http://www.megaupload.com/?d=XQ9Y2ZB0
http://www.megaupload.com/?d=LGYP7FOO
http://www.megaupload.com/?d=FN4ODGAN
http://www.megaupload.com/?d=4BX99ANE
http://www.megaupload.com/?d=E5AZX6BK
http://www.megaupload.com/?d=9IFZKIAK
http://www.megaupload.com/?d=EFTWD6E5
http://www.megaupload.com/?d=YYPR9OJT
http://www.megaupload.com/?d=GUVU5CFX
http://www.megaupload.com/?d=Y1BY78AE
http://www.megaupload.com/?d=BEDY3YYG
http://www.megaupload.com/?d=A2H3IEY6
http://www.megaupload.com/?d=35P0MRCT
http://www.megaupload.com/?d=T9XJMNPH
http://www.megaupload.com/?d=BXLUY3FB
http://www.megaupload.com/?d=JY8LROB9
http://www.megaupload.com/?d=5JWYB8XQ
http://www.megaupload.com/?d=U9UVR40D
http://www.megaupload.com/?d=PDL8IKPW
http://www.megaupload.com/?d=EJHF0N4U
http://www.megaupload.com/?d=5IS07END
http://www.megaupload.com/?d=SK0E7LEX
http://www.megaupload.com/?d=3OV2DV41
http://www.megaupload.com/?d=QKOSZ5CO
http://www.megaupload.com/?d=364T00UV
http://www.megaupload.com/?d=GF70Y6XI
http://www.megaupload.com/?d=GZAHBJ28
http://www.megaupload.com/?d=8QQWFR6B
http://www.megaupload.com/?d=SJ16I8PT
http://www.megaupload.com/?d=ZX1NKCXV
http://www.megaupload.com/?d=XN2GLSUJ
http://www.megaupload.com/?d=HFB6NEDG
http://www.megaupload.com/?d=9NP6B8YL
http://www.megaupload.com/?d=Y3R06X7F
http://www.megaupload.com/?d=UJC96DJA
http://www.megaupload.com/?d=5S0DI3WJ
http://www.megaupload.com/?d=X18ME9OE
http://www.megaupload.com/?d=6H9NKV3B
http://www.megaupload.com/?d=RDEB4MVE
http://www.megaupload.com/?d=Q6VKSV56
http://www.megaupload.com/?d=VN5VAZ3C
http://www.megaupload.com/?d=7G2T4AL9

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Nhat Huu Hoa Thuong Dia 1 den Dia 3 & 4

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.
NHAT HUU HOA THUONG DVD 4
http://www.mediafire.com/?ty1c7d7h67non
http://www.mediafire.com/?rtwe4o316d9eklu

http://www.megaupload.com/?d=02SD9S1O
http://www.megaupload.com/?d=18GX6FQJ
http://www.megaupload.com/?d=1VNSOWCB
http://www.megaupload.com/?d=1WOLD6VW
http://www.megaupload.com/?d=2KAK4FAL
http://www.megaupload.com/?d=2QLDHI6H
http://www.megaupload.com/?d=3IA4OA0C
http://www.megaupload.com/?d=4N3EWC4N
http://www.megaupload.com/?d=4N4YECHU
http://www.megaupload.com/?d=55K55TVS
http://www.megaupload.com/?d=56730Z03
http://www.megaupload.com/?d=5927407F
http://www.megaupload.com/?d=5FWD5RWH
http://www.megaupload.com/?d=61RPA2GN
http://www.megaupload.com/?d=64RMRC6X
http://www.megaupload.com/?d=6CNK3BPU
http://www.megaupload.com/?d=758VIGLE
http://www.megaupload.com/?d=935W3E8D
http://www.megaupload.com/?d=9FOMXS42
http://www.megaupload.com/?d=9JO3AHO8
http://www.megaupload.com/?d=A6WXTS9Q
http://www.megaupload.com/?d=AC353TA7
http://www.megaupload.com/?d=AL9GHLZQ
http://www.megaupload.com/?d=B4IW3PRP
http://www.megaupload.com/?d=BG5CSZ2L
http://www.megaupload.com/?d=BV0SUX7R
http://www.megaupload.com/?d=CE6IUR4J
http://www.megaupload.com/?d=FJU9100R
http://www.megaupload.com/?d=GBM1XXXQ
http://www.megaupload.com/?d=HPINH0ZK
http://www.megaupload.com/?d=HYN7S8GJ
http://www.megaupload.com/?d=J3WZPS31
http://www.megaupload.com/?d=JO88MLWI
http://www.megaupload.com/?d=JQMKD6NW
http://www.megaupload.com/?d=LBIUQVNG
http://www.megaupload.com/?d=LC22K8VV
http://www.megaupload.com/?d=LPKUUGP7
http://www.megaupload.com/?d=M1ENMHUD
http://www.megaupload.com/?d=M62FZOVZ
http://www.megaupload.com/?d=M8TXCQF5
http://www.megaupload.com/?d=MB3RVFUC
http://www.megaupload.com/?d=MSTWKDQA
http://www.megaupload.com/?d=MYOCX6RQ
http://www.megaupload.com/?d=NNXOUNZE
http://www.megaupload.com/?d=NYW4YM5T
http://www.megaupload.com/?d=OQW8P58Z
http://www.megaupload.com/?d=P0N2ZRI3
http://www.megaupload.com/?d=P15MTW5L
http://www.megaupload.com/?d=PRKNWUP2
http://www.megaupload.com/?d=RAPJSDFJ
http://www.megaupload.com/?d=RDKN82TV
http://www.megaupload.com/?d=RRCIO240
http://www.megaupload.com/?d=SKZREJO3
http://www.megaupload.com/?d=TOYGMFVO
http://www.megaupload.com/?d=U884L4FJ
http://www.megaupload.com/?d=UR8MYCP4
http://www.megaupload.com/?d=UTC88IR1
http://www.megaupload.com/?d=UV0QK9IA
http://www.megaupload.com/?d=WEER4WO8
http://www.megaupload.com/?d=WF3C78SU
http://www.megaupload.com/?d=WJ49TOH3
http://www.megaupload.com/?d=X9LNZ6LX
http://www.megaupload.com/?d=XD6343DI
http://www.megaupload.com/?d=XK1LALYH
http://www.megaupload.com/?d=ZNPAD2H2
http://www.megaupload.com/?d=ZTWZAKT8

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Dai Phap Su Huyen TrangĐại Pháp Sư Huyền Trang


http://www.megaupload.com/?d=QTKCL7W9
http://www.megaupload.com/?d=DV7TIB26
http://www.megaupload.com/?d=MIP6MWVS
http://www.megaupload.com/?d=UTVZ0PE4
http://www.megaupload.com/?d=OPFOZ6L8
http://www.megaupload.com/?d=CBCJ5BDW
http://www.megaupload.com/?d=HDKV93M1
http://www.megaupload.com/?d=WE2FVAWP
http://www.megaupload.com/?d=3896KDIL
http://www.megaupload.com/?d=OLXVA5NM
http://www.megaupload.com/?d=S6XKR7LN
http://www.megaupload.com/?d=F2OQ0MZN
http://www.megaupload.com/?d=FZPY7QAU
http://www.megaupload.com/?d=XRH3X3I0
http://www.megaupload.com/?d=CBPRM8CI
http://www.megaupload.com/?d=X1OO929S
http://www.megaupload.com/?d=HORO3G46
http://www.megaupload.com/?d=OO3H3H67
http://www.megaupload.com/?d=XKCI2DME
http://www.megaupload.com/?d=5YGVR5NZ
http://www.megaupload.com/?d=SX5CCVJ0
http://www.megaupload.com/?d=4D4BW34P
http://www.megaupload.com/?d=NQDUOY5U

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.