PHIM KY SU

  • EM

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Hư Vân Hòa Thượng Disc 4 and Disc 5

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật


http://www.megaupload.com/?d=704WRGKD
http://www.megaupload.com/?d=8TIZBMY7
http://www.megaupload.com/?d=7H1XVJ5S
http://www.megaupload.com/?d=BS9AH1WH
http://www.megaupload.com/?d=XRN8LM5K
http://www.megaupload.com/?d=IWFL76KV
http://www.megaupload.com/?d=YFFKN6CK
http://www.megaupload.com/?d=BY9XOVY5
http://www.megaupload.com/?d=VIQZTYX3
http://www.megaupload.com/?d=6YCEYHPE
http://www.megaupload.com/?d=F8M71FUE
http://www.megaupload.com/?d=J6APLZH4
http://www.megaupload.com/?d=VVCQ76OK
http://www.megaupload.com/?d=DFYT54ED
http://www.megaupload.com/?d=P61BD8CM
http://www.megaupload.com/?d=U4QOMT32
http://www.megaupload.com/?d=1FHLDR4K
http://www.megaupload.com/?d=O9L71ZBY
http://www.megaupload.com/?d=9SU8ML5O
http://www.megaupload.com/?d=WHQR8BMH
http://www.megaupload.com/?d=9LWWIVER
http://www.megaupload.com/?d=T4N8CZU1
http://www.megaupload.com/?d=97DFPFJ7
http://www.megaupload.com/?d=QCPHWO6Y
http://www.megaupload.com/?d=NA751XWQ
http://www.megaupload.com/?d=HNJ4HQAK
http://www.megaupload.com/?d=1XOKLSZM
http://www.megaupload.com/?d=IOOVZMGD
http://www.megaupload.com/?d=6AJ9KS1I
http://www.megaupload.com/?d=2HMBXQ3R
http://www.megaupload.com/?d=H1XXU3WH
http://www.megaupload.com/?d=FQBGF67N
http://www.megaupload.com/?d=PL6AMBFS
http://www.megaupload.com/?d=H356989Z
http://www.megaupload.com/?d=QY01W2VO
http://www.megaupload.com/?d=Z95F0SE4
http://www.megaupload.com/?d=7HZ3YSG6
http://www.megaupload.com/?d=BF3LYPPW
http://www.megaupload.com/?d=4Z85KIFW
http://www.megaupload.com/?d=ZNDWT6G2
http://www.megaupload.com/?d=GEOR0SGJ
http://www.megaupload.com/?d=PTAVMB29
http://www.megaupload.com/?d=RAH1V9P6
http://www.megaupload.com/?d=KUFXKMN0

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

CHU SA DI HOAN HY DVD 3

http://www.mediafire.com/?9we8d43c8awf6


GHI CHÚ: Có một số phim gồm có hai AUDIO chanel 1: Tiếng Hoa, 2 Tiếng Việt
bạn nên dùng controll bấm vào AUDIO hoạt language để đổ tiếng 
ngoài ra phụ đề cũng vậy 

CHÚ SA DI HOAN HỶ DVD 2

http://www.mediafire.com/?np2k726wt4zp3

GHI CHÚ: Có một số phim gồm có hai AUDIO chanel 1: Tiếng Hoa, 2 Tiếng Việt
bạn nên dùng controll bấm vào AUDIO hoạt language để đổ tiếng 
ngoài ra phụ đề cũng vậy