PHIM KY SU

  • EM

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Nhat Huu Hoa Thuong tap 53 den 64

http://www.megaupload.com/?d=J6YDMNK4
http://www.megaupload.com/?d=8NOKXMDR
http://www.megaupload.com/?d=HYDO3DG6
http://www.megaupload.com/?d=CV9ZDRGE
http://www.megaupload.com/?d=3OOJBTJJ
http://www.megaupload.com/?d=N9JYAA3X
http://www.megaupload.com/?d=A5LUNWD5
http://www.megaupload.com/?d=Q33NIA7C
http://www.megaupload.com/?d=UX1Q1EHR
http://www.megaupload.com/?d=M9JOIZ6O
http://www.megaupload.com/?d=ZJJZMCIU
http://www.megaupload.com/?d=W5E41I2N
http://www.megaupload.com/?d=5DWD6606
http://www.megaupload.com/?d=QYON4K54
http://www.megaupload.com/?d=EXDIR1Z8
http://www.megaupload.com/?d=BEECIAUK
http://www.megaupload.com/?d=309PCSX7
http://www.megaupload.com/?d=QEG7SR9N
http://www.megaupload.com/?d=X7TGTO16
http://www.megaupload.com/?d=ORRGPGWU
http://www.megaupload.com/?d=7CLQIDS9
http://www.megaupload.com/?d=58DIHH36
http://www.megaupload.com/?d=B0KBVEEO

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Hư Vân Hòa Thượng Disc 4 and Disc 5

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật


http://www.megaupload.com/?d=704WRGKD
http://www.megaupload.com/?d=8TIZBMY7
http://www.megaupload.com/?d=7H1XVJ5S
http://www.megaupload.com/?d=BS9AH1WH
http://www.megaupload.com/?d=XRN8LM5K
http://www.megaupload.com/?d=IWFL76KV
http://www.megaupload.com/?d=YFFKN6CK
http://www.megaupload.com/?d=BY9XOVY5
http://www.megaupload.com/?d=VIQZTYX3
http://www.megaupload.com/?d=6YCEYHPE
http://www.megaupload.com/?d=F8M71FUE
http://www.megaupload.com/?d=J6APLZH4
http://www.megaupload.com/?d=VVCQ76OK
http://www.megaupload.com/?d=DFYT54ED
http://www.megaupload.com/?d=P61BD8CM
http://www.megaupload.com/?d=U4QOMT32
http://www.megaupload.com/?d=1FHLDR4K
http://www.megaupload.com/?d=O9L71ZBY
http://www.megaupload.com/?d=9SU8ML5O
http://www.megaupload.com/?d=WHQR8BMH
http://www.megaupload.com/?d=9LWWIVER
http://www.megaupload.com/?d=T4N8CZU1
http://www.megaupload.com/?d=97DFPFJ7
http://www.megaupload.com/?d=QCPHWO6Y
http://www.megaupload.com/?d=NA751XWQ
http://www.megaupload.com/?d=HNJ4HQAK
http://www.megaupload.com/?d=1XOKLSZM
http://www.megaupload.com/?d=IOOVZMGD
http://www.megaupload.com/?d=6AJ9KS1I
http://www.megaupload.com/?d=2HMBXQ3R
http://www.megaupload.com/?d=H1XXU3WH
http://www.megaupload.com/?d=FQBGF67N
http://www.megaupload.com/?d=PL6AMBFS
http://www.megaupload.com/?d=H356989Z
http://www.megaupload.com/?d=QY01W2VO
http://www.megaupload.com/?d=Z95F0SE4
http://www.megaupload.com/?d=7HZ3YSG6
http://www.megaupload.com/?d=BF3LYPPW
http://www.megaupload.com/?d=4Z85KIFW
http://www.megaupload.com/?d=ZNDWT6G2
http://www.megaupload.com/?d=GEOR0SGJ
http://www.megaupload.com/?d=PTAVMB29
http://www.megaupload.com/?d=RAH1V9P6
http://www.megaupload.com/?d=KUFXKMN0

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

CHU SA DI HOAN HY DVD 3

http://www.mediafire.com/?9we8d43c8awf6


GHI CHÚ: Có một số phim gồm có hai AUDIO chanel 1: Tiếng Hoa, 2 Tiếng Việt
bạn nên dùng controll bấm vào AUDIO hoạt language để đổ tiếng 
ngoài ra phụ đề cũng vậy 

CHÚ SA DI HOAN HỶ DVD 2

http://www.mediafire.com/?np2k726wt4zp3

GHI CHÚ: Có một số phim gồm có hai AUDIO chanel 1: Tiếng Hoa, 2 Tiếng Việt
bạn nên dùng controll bấm vào AUDIO hoạt language để đổ tiếng 
ngoài ra phụ đề cũng vậy 

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

CHU SA DI HOAN HY DVD1

http://www.mediafire.com/?4sahaiadadbx5

GHI CHÚ: Có một số phim gồm có hai AUDIO chanel 1: Tiếng Hoa, 2 Tiếng Việt
bạn nên dùng controll bấm vào AUDIO hoạt language để đổ tiếng 
ngoài ra phụ đề cũng vậy 

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Hư Vân Hòa Thượng

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.

http://www.megaupload.com/?d=W2GVNUP7
http://www.megaupload.com/?d=NEKRJBIO
http://www.megaupload.com/?d=GUF42KO1
http://www.megaupload.com/?d=LNNE7K10
http://www.megaupload.com/?d=JVGJ5GJ5
http://www.megaupload.com/?d=G48W5T57
http://www.megaupload.com/?d=AQ2LDK00
http://www.megaupload.com/?d=HPUIKEX0
http://www.megaupload.com/?d=WAR0Q9Z0
http://www.megaupload.com/?d=1HHU1S9C
http://www.megaupload.com/?d=RL18G53Y
http://www.megaupload.com/?d=KZB5RFBV
http://www.megaupload.com/?d=NT1JDF7T
http://www.megaupload.com/?d=6VMYNHQ8
http://www.megaupload.com/?d=8IC5WQXJ
http://www.megaupload.com/?d=D01RAEMF
http://www.megaupload.com/?d=UEQ1JR4S
http://www.megaupload.com/?d=Y71ILE5B
http://www.megaupload.com/?d=AUC1U7AC
http://www.megaupload.com/?d=K8TLU8ZC
http://www.megaupload.com/?d=P8EW2WKE
http://www.megaupload.com/?d=TUZ9X6P7
http://www.megaupload.com/?d=L1VNTK0Q
http://www.megaupload.com/?d=G33W50D0
http://www.megaupload.com/?d=XTAZ7ZVN
http://www.megaupload.com/?d=5CG2RKU4
http://www.megaupload.com/?d=Y3HKY0ZT
http://www.megaupload.com/?d=PLB41D1A
http://www.megaupload.com/?d=MTRJP4L0
http://www.megaupload.com/?d=RUYA64TA
http://www.megaupload.com/?d=7WIB3LF8
http://www.megaupload.com/?d=69FDL1RI
http://www.megaupload.com/?d=D920JB0Z
http://www.megaupload.com/?d=GEGEVXE5
http://www.megaupload.com/?d=KPZK85GR
http://www.megaupload.com/?d=W089UXZI
http://www.megaupload.com/?d=SL8BGE17
http://www.megaupload.com/?d=U8P0A0EV
http://www.megaupload.com/?d=116DGSPO
http://www.megaupload.com/?d=DSOS2QHD
http://www.megaupload.com/?d=K7290QL6
http://www.megaupload.com/?d=E5J0MO9N
http://www.megaupload.com/?d=Y6M8JMD0
http://www.megaupload.com/?d=VT6A4ESE
http://www.megaupload.com/?d=CYN3EAYT
http://www.megaupload.com/?d=5J8RSVDT
http://www.megaupload.com/?d=G2V8K2N0
http://www.megaupload.com/?d=HKIRHK4K
http://www.megaupload.com/?d=D76ODD5D
http://www.megaupload.com/?d=7JENLYOL
http://www.megaupload.com/?d=3IQ2FPTI
http://www.megaupload.com/?d=OLPDCPJR
http://www.megaupload.com/?d=9ZWUPM26
http://www.megaupload.com/?d=E62JFH8U
http://www.megaupload.com/?d=251IQ6OP
http://www.megaupload.com/?d=H71EXC2B
http://www.megaupload.com/?d=P1BI78PJ
http://www.megaupload.com/?d=RQQPS7DZ
http://www.megaupload.com/?d=W78T52GH
http://www.megaupload.com/?d=3P5NT6QT
http://www.megaupload.com/?d=5WTNSU97
http://www.megaupload.com/?d=X2NR41M7
http://www.megaupload.com/?d=DNYWZEEN
http://www.megaupload.com/?d=IVG0ZRBE

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Phật Đà Truyền Kỳ

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.


http://www.megaupload.com/?d=8FXRJGW5
http://www.megaupload.com/?d=N04950XB
http://www.megaupload.com/?d=4SRJ2W5X
http://www.megaupload.com/?d=7489EUK6
http://www.megaupload.com/?d=WP3CAXZG
http://www.megaupload.com/?d=CDNIDMR8
http://www.megaupload.com/?d=O5H68J34
http://www.megaupload.com/?d=BPSKLCI2
http://www.megaupload.com/?d=C3SDKRN8
http://www.megaupload.com/?d=UQJY5TVT
http://www.megaupload.com/?d=SENWH2WJ
http://www.megaupload.com/?d=B5JOHKZ9
http://www.megaupload.com/?d=7ZW6X3V0
http://www.megaupload.com/?d=TMJ94Z7L
http://www.megaupload.com/?d=4C4HYU1R
http://www.megaupload.com/?d=EQYNOP5S
http://www.megaupload.com/?d=JZZLE9XI
http://www.megaupload.com/?d=A081ZRJL
http://www.megaupload.com/?d=MQIKITVI
http://www.megaupload.com/?d=MOWSU8A0
http://www.megaupload.com/?d=ERB7AYWI
http://www.megaupload.com/?d=0WTQ2AWJ
http://www.megaupload.com/?d=LVG5RY4F
http://www.megaupload.com/?d=ABUTUWSS

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Câu Chuyện Phật Điển Điã 1 và 2

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.

http://www.megaupload.com/?d=TWYVVL6T
http://www.megaupload.com/?d=T461ZMLW
http://www.megaupload.com/?d=HL1W2519
http://www.megaupload.com/?d=UBJXH4PZ
http://www.megaupload.com/?d=XQ9Y2ZB0
http://www.megaupload.com/?d=LGYP7FOO
http://www.megaupload.com/?d=FN4ODGAN
http://www.megaupload.com/?d=4BX99ANE
http://www.megaupload.com/?d=E5AZX6BK
http://www.megaupload.com/?d=9IFZKIAK
http://www.megaupload.com/?d=EFTWD6E5
http://www.megaupload.com/?d=YYPR9OJT
http://www.megaupload.com/?d=GUVU5CFX
http://www.megaupload.com/?d=Y1BY78AE
http://www.megaupload.com/?d=BEDY3YYG
http://www.megaupload.com/?d=A2H3IEY6
http://www.megaupload.com/?d=35P0MRCT
http://www.megaupload.com/?d=T9XJMNPH
http://www.megaupload.com/?d=BXLUY3FB
http://www.megaupload.com/?d=JY8LROB9
http://www.megaupload.com/?d=5JWYB8XQ
http://www.megaupload.com/?d=U9UVR40D
http://www.megaupload.com/?d=PDL8IKPW
http://www.megaupload.com/?d=EJHF0N4U
http://www.megaupload.com/?d=5IS07END
http://www.megaupload.com/?d=SK0E7LEX
http://www.megaupload.com/?d=3OV2DV41
http://www.megaupload.com/?d=QKOSZ5CO
http://www.megaupload.com/?d=364T00UV
http://www.megaupload.com/?d=GF70Y6XI
http://www.megaupload.com/?d=GZAHBJ28
http://www.megaupload.com/?d=8QQWFR6B
http://www.megaupload.com/?d=SJ16I8PT
http://www.megaupload.com/?d=ZX1NKCXV
http://www.megaupload.com/?d=XN2GLSUJ
http://www.megaupload.com/?d=HFB6NEDG
http://www.megaupload.com/?d=9NP6B8YL
http://www.megaupload.com/?d=Y3R06X7F
http://www.megaupload.com/?d=UJC96DJA
http://www.megaupload.com/?d=5S0DI3WJ
http://www.megaupload.com/?d=X18ME9OE
http://www.megaupload.com/?d=6H9NKV3B
http://www.megaupload.com/?d=RDEB4MVE
http://www.megaupload.com/?d=Q6VKSV56
http://www.megaupload.com/?d=VN5VAZ3C
http://www.megaupload.com/?d=7G2T4AL9

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Nhat Huu Hoa Thuong Dia 1 den Dia 3 & 4

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.
NHAT HUU HOA THUONG DVD 4
http://www.mediafire.com/?ty1c7d7h67non
http://www.mediafire.com/?rtwe4o316d9eklu

http://www.megaupload.com/?d=02SD9S1O
http://www.megaupload.com/?d=18GX6FQJ
http://www.megaupload.com/?d=1VNSOWCB
http://www.megaupload.com/?d=1WOLD6VW
http://www.megaupload.com/?d=2KAK4FAL
http://www.megaupload.com/?d=2QLDHI6H
http://www.megaupload.com/?d=3IA4OA0C
http://www.megaupload.com/?d=4N3EWC4N
http://www.megaupload.com/?d=4N4YECHU
http://www.megaupload.com/?d=55K55TVS
http://www.megaupload.com/?d=56730Z03
http://www.megaupload.com/?d=5927407F
http://www.megaupload.com/?d=5FWD5RWH
http://www.megaupload.com/?d=61RPA2GN
http://www.megaupload.com/?d=64RMRC6X
http://www.megaupload.com/?d=6CNK3BPU
http://www.megaupload.com/?d=758VIGLE
http://www.megaupload.com/?d=935W3E8D
http://www.megaupload.com/?d=9FOMXS42
http://www.megaupload.com/?d=9JO3AHO8
http://www.megaupload.com/?d=A6WXTS9Q
http://www.megaupload.com/?d=AC353TA7
http://www.megaupload.com/?d=AL9GHLZQ
http://www.megaupload.com/?d=B4IW3PRP
http://www.megaupload.com/?d=BG5CSZ2L
http://www.megaupload.com/?d=BV0SUX7R
http://www.megaupload.com/?d=CE6IUR4J
http://www.megaupload.com/?d=FJU9100R
http://www.megaupload.com/?d=GBM1XXXQ
http://www.megaupload.com/?d=HPINH0ZK
http://www.megaupload.com/?d=HYN7S8GJ
http://www.megaupload.com/?d=J3WZPS31
http://www.megaupload.com/?d=JO88MLWI
http://www.megaupload.com/?d=JQMKD6NW
http://www.megaupload.com/?d=LBIUQVNG
http://www.megaupload.com/?d=LC22K8VV
http://www.megaupload.com/?d=LPKUUGP7
http://www.megaupload.com/?d=M1ENMHUD
http://www.megaupload.com/?d=M62FZOVZ
http://www.megaupload.com/?d=M8TXCQF5
http://www.megaupload.com/?d=MB3RVFUC
http://www.megaupload.com/?d=MSTWKDQA
http://www.megaupload.com/?d=MYOCX6RQ
http://www.megaupload.com/?d=NNXOUNZE
http://www.megaupload.com/?d=NYW4YM5T
http://www.megaupload.com/?d=OQW8P58Z
http://www.megaupload.com/?d=P0N2ZRI3
http://www.megaupload.com/?d=P15MTW5L
http://www.megaupload.com/?d=PRKNWUP2
http://www.megaupload.com/?d=RAPJSDFJ
http://www.megaupload.com/?d=RDKN82TV
http://www.megaupload.com/?d=RRCIO240
http://www.megaupload.com/?d=SKZREJO3
http://www.megaupload.com/?d=TOYGMFVO
http://www.megaupload.com/?d=U884L4FJ
http://www.megaupload.com/?d=UR8MYCP4
http://www.megaupload.com/?d=UTC88IR1
http://www.megaupload.com/?d=UV0QK9IA
http://www.megaupload.com/?d=WEER4WO8
http://www.megaupload.com/?d=WF3C78SU
http://www.megaupload.com/?d=WJ49TOH3
http://www.megaupload.com/?d=X9LNZ6LX
http://www.megaupload.com/?d=XD6343DI
http://www.megaupload.com/?d=XK1LALYH
http://www.megaupload.com/?d=ZNPAD2H2
http://www.megaupload.com/?d=ZTWZAKT8

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Dai Phap Su Huyen TrangĐại Pháp Sư Huyền Trang


http://www.megaupload.com/?d=QTKCL7W9
http://www.megaupload.com/?d=DV7TIB26
http://www.megaupload.com/?d=MIP6MWVS
http://www.megaupload.com/?d=UTVZ0PE4
http://www.megaupload.com/?d=OPFOZ6L8
http://www.megaupload.com/?d=CBCJ5BDW
http://www.megaupload.com/?d=HDKV93M1
http://www.megaupload.com/?d=WE2FVAWP
http://www.megaupload.com/?d=3896KDIL
http://www.megaupload.com/?d=OLXVA5NM
http://www.megaupload.com/?d=S6XKR7LN
http://www.megaupload.com/?d=F2OQ0MZN
http://www.megaupload.com/?d=FZPY7QAU
http://www.megaupload.com/?d=XRH3X3I0
http://www.megaupload.com/?d=CBPRM8CI
http://www.megaupload.com/?d=X1OO929S
http://www.megaupload.com/?d=HORO3G46
http://www.megaupload.com/?d=OO3H3H67
http://www.megaupload.com/?d=XKCI2DME
http://www.megaupload.com/?d=5YGVR5NZ
http://www.megaupload.com/?d=SX5CCVJ0
http://www.megaupload.com/?d=4D4BW34P
http://www.megaupload.com/?d=NQDUOY5U

Note:
Nếu Link có lỗi thì xin qúy vị Phật Tử và Đạo Hữu
comment để mình biết và upload lại. A Di Đà Phật.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên
http://www.megaupload.com/?d=9NRJ9PMF
http://www.megaupload.com/?d=VB107AC4
http://www.megaupload.com/?d=5BH8XXA0
http://www.megaupload.com/?d=W0KFQBME
http://www.megaupload.com/?d=JNJXWYD8
http://www.megaupload.com/?d=0JWPVUET
http://www.megaupload.com/?d=V4X7SMJA
http://www.megaupload.com/?d=1ITRMKZ8
http://www.megaupload.com/?d=0VAIX2FJ
http://www.megaupload.com/?d=W2SHQHLJ
http://www.megaupload.com/?d=L5ZABXTL
http://www.megaupload.com/?d=LCZLPPYY
http://www.megaupload.com/?d=9WLKA7Y0
http://www.megaupload.com/?d=M2H7Y8VL

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Duyen Tran Thoat Tuc
http://www.megaupload.com/?d=U7D9V1UA
http://www.megaupload.com/?d=75SICZSN
http://www.megaupload.com/?d=8G994RWP
http://www.megaupload.com/?d=OOZGOT8F
http://www.megaupload.com/?d=1I4HZHD1
http://www.megaupload.com/?d=KOLNTA50
http://www.megaupload.com/?d=WWOHNS4X
http://www.megaupload.com/?d=WBTIC5D4
http://www.megaupload.com/?d=KRACKQ30
http://www.megaupload.com/?d=GZYWGXGZ
http://www.megaupload.com/?d=K2OF80XC
http://www.megaupload.com/?d=JPFD7U7G
http://www.megaupload.com/?d=KIZTOFLEr

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Nhi Thap Tu Hieu
http://www.megaupload.com/?d=7JZ75U9N
http://www.megaupload.com/?d=EWRY87BX
http://www.megaupload.com/?d=G8XWE5NY
http://www.megaupload.com/?d=G05PDE28
http://www.megaupload.com/?d=VZDZBX2R
http://www.megaupload.com/?d=FENWEN00
http://www.megaupload.com/?d=PLAGZ9NO
http://www.megaupload.com/?d=W3E6ZJT7
http://www.megaupload.com/?d=SZLWDB8J
http://www.megaupload.com/?d=AOPJ1GLY
http://www.megaupload.com/?d=WK5FAS0T
http://www.megaupload.com/?d=UZ840KZC
http://www.megaupload.com/?d=PXEBU27N
http://www.megaupload.com/?d=GVFNZUM3
http://www.megaupload.com/?d=1KA2K607
http://www.megaupload.com/?d=YF5RYC38
http://www.megaupload.com/?d=TKR6NFLS
http://www.megaupload.com/?d=MYEPEFDQ
http://www.megaupload.com/?d=73ZAORFX
http://www.megaupload.com/?d=TXHZWX05

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Phep Tac Con Nguoihttp://www.megaupload.com/?d=EUVF6V24
http://www.megaupload.com/?d=8XXJGVR1
http://www.megaupload.com/?d=XXYW4PHB
http://www.megaupload.com/?d=L9ID572E
http://www.megaupload.com/?d=LJPMM24T
http://www.megaupload.com/?d=Y262XIL6
http://www.megaupload.com/?d=STU8BNZS
http://www.megaupload.com/?d=BKJ976XL
http://www.megaupload.com/?d=SGBIKAFY
http://www.megaupload.com/?d=X3TT7RMZ
http://www.megaupload.com/?d=09RAS8SJ
http://www.megaupload.com/?d=R2BH2CDL
http://www.megaupload.com/?d=UJ8QX95O

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

TRUYỀN THUYẾT PHẬT ĐÀhttp://www.mediafire.com/?rp2q4pc35c8y8d2
http://www.mediafire.com/?ex9457v7hk0vcr3
http://www.mediafire.com/?jnpknog6kef3oe5
http://www.mediafire.com/?wj42yf1jv1jo5yo
http://www.mediafire.com/?icbacvvc187sbod
http://www.mediafire.com/?38325c2ym88ea3a
http://www.mediafire.com/?8piuu1984m7u7it
http://www.mediafire.com/?l9mqtufd3z5joz8
http://www.mediafire.com/?6kms3ap3mq3123b
http://www.mediafire.com/?qafix74teoqv6j0
http://www.mediafire.com/?wwz1n8tpt98d56f
http://www.mediafire.com/?ahdyapcy5l5wawo
http://www.mediafire.com/?7y7bd6kyrpqj0ip
http://www.mediafire.com/?476mbdb4dbiopw1
http://www.mediafire.com/?gye7g852n1yu3q2
http://www.mediafire.com/?gw333ngeil1qeeb
http://www.mediafire.com/?sgcuqmmv6o722nz
http://www.mediafire.com/?al2a6jc24v6a7d0
http://www.mediafire.com/?aq2lag8lay35nf1
http://www.mediafire.com/?mf6v9c3a0xcn3xx
http://www.mediafire.com/?andbh6qs19h8yaa
http://www.mediafire.com/?0sfhrt87xhwcbd5
http://www.mediafire.com/?8bfh8kf41k44yy1


Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Truyen Thuyet Ve Duc Phathttp://www.megaupload.com/?d=C2Z56W0O
http://www.megaupload.com/?d=YC5BMO1X
http://www.megaupload.com/?d=H2HDSG2C
http://www.megaupload.com/?d=VS82N01U
http://www.megaupload.com/?d=SCBYF3YP
http://www.megaupload.com/?d=VOL7WLZV
http://www.megaupload.com/?d=0F25KFTG
http://www.megaupload.com/?d=I7XHS4OV
http://www.megaupload.com/?d=6W05L4GK
http://www.megaupload.com/?d=0KYU8VEA
http://www.megaupload.com/?d=EMBI8G7T
http://www.megaupload.com/?d=KAEHS4VC
http://www.megaupload.com/?d=RHSGN5KW
http://www.megaupload.com/?d=YC28ETKY
http://www.megaupload.com/?d=3QRTNMS9
http://www.megaupload.com/?d=8Y5ETAW4

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

The Legend of Buddha_ english only tiếng việt up soon VNLT

http://www.megaupload.com/?d=ZYCPZQLL
http://www.megaupload.com/?d=P9ZZUV59
http://www.megaupload.com/?d=B0X7FFHK
http://www.megaupload.com/?d=D3LX6ZK6
http://www.megaupload.com/?d=934S45I7
http://www.megaupload.com/?d=PVH4L6T0
http://www.megaupload.com/?d=D8LVDOA2
http://www.megaupload.com/?d=FXC4P7E9
http://www.megaupload.com/?d=AM0MKHS1
http://www.megaupload.com/?d=JZ4UV4ZI
http://www.megaupload.com/?d=PYG7F0M5
http://www.megaupload.com/?d=CMNAVX1T
http://www.megaupload.com/?d=V6QO07DS
http://www.megaupload.com/?d=6SMTKJGA
http://www.megaupload.com/?d=WC4VGRW5
http://www.megaupload.com/?d=24642VUA
http://www.megaupload.com/?d=7TG5ZE12
http://www.megaupload.com/?d=6BEKLI0B
http://www.megaupload.com/?d=PMPGL5X3
http://www.megaupload.com/?d=FOWRANNG
http://www.megaupload.com/?d=HEPVXP14
http://www.megaupload.com/?d=8O6TU6WF
http://www.megaupload.com/?d=7BDLNYER

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa


http://www.mediafire.com/?api0ov4q9lrx4qs
http://www.mediafire.com/?uuxk3z6p8uhuqo4
http://www.mediafire.com/?pdv8u4uqm99h6sz
http://www.mediafire.com/?q41b0cfd2llf1f2
http://www.mediafire.com/?0wnb4d17p7uwclc
http://www.mediafire.com/?4jp0bcp8mz09782
http://www.mediafire.com/?srwnlfenpaucfj3
http://www.mediafire.com/?ig6w86ffp3a509u
http://www.mediafire.com/?9978je5c4ulsg9e
http://www.mediafire.com/?ay9zucc0yww5cmj
http://www.mediafire.com/?eg7bjbb1bdjxfvw
http://www.mediafire.com/?avjnohe74ee12sd
http://www.mediafire.com/?b6ki4x9djaamm87
http://www.mediafire.com/?gve8hm1nzo4z4qz
http://www.mediafire.com/?kyqicaax60v10ve
http://www.mediafire.com/?q8qyj3ddg8x4d84
http://www.mediafire.com/?ukj9jwn9ud6pbrl
http://www.mediafire.com/?c2qs2rvoyophnmd
http://www.mediafire.com/?rhe1crztqs828kb
http://www.mediafire.com/?s9124ozeod34mgk

Mục Liên Truyền Kỳ


http://www.mediafire.com/?drqbqbnnv25gfwd
http://www.mediafire.com/?vadz2dt8fcvc33b
http://www.mediafire.com/?48q0kq3asdekyco
http://www.mediafire.com/?i090gbytggc4q55
http://www.mediafire.com/?hmt2zlbv34t19zk
http://www.mediafire.com/?3q0xxq33bqaqh1v
http://www.mediafire.com/?ada7g8na8xjy1d0
http://www.mediafire.com/?v0uzp94j7ze4q1e
http://www.mediafire.com/?25xdirzbz46rsph
http://www.mediafire.com/?uug7fzvr81njcor
http://www.mediafire.com/?hgl3bpfi12lcmw9
http://www.mediafire.com/?3i2xx1lbsikvsck
http://www.mediafire.com/?bqlfphq9q2468cx
http://www.mediafire.com/?0u9gcfsfd5hi7w9
http://www.mediafire.com/?p8qikyj9cbcc7mh
http://www.mediafire.com/?2yawwe8lltpwkub
http://www.mediafire.com/?hi9nbegigydw8bq
http://www.mediafire.com/?m4p9n65hby5csdp
http://www.mediafire.com/?m1oat7r1i04ahvt
http://www.mediafire.com/?c0cx2d8g1p4v292

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Muc Lien Truyen Ky
http://www.megaupload.com/?d=OI81KEM0
http://www.megaupload.com/?d=IDIAFET9
http://www.megaupload.com/?d=V3WFIK3E
http://www.megaupload.com/?d=5FTY4HG9
http://www.megaupload.com/?d=31Z4VX5Q
http://www.megaupload.com/?d=1R4I6JBE
http://www.megaupload.com/?d=UKS0DV4V
http://www.megaupload.com/?d=LAOCNJFA
http://www.megaupload.com/?d=1K2JG2BE
http://www.megaupload.com/?d=E9AHKY0B
http://www.megaupload.com/?d=8UW9P2K1
http://www.megaupload.com/?d=QYZ4BYM7

Đạt Ma Tổ Sưhttp://www.megaupload.com/?d=OWAIZXBI
http://www.megaupload.com/?d=LUYR5Y79
http://www.megaupload.com/?d=ZY83LPN6
http://www.megaupload.com/?d=29PSC1O8
http://www.megaupload.com/?d=0J7Z7UUX
http://www.megaupload.com/?d=XQXZ8NS7
http://www.megaupload.com/?d=INHPBAYE
http://www.megaupload.com/?d=3B9XIEQF
http://www.megaupload.com/?d=O72I7AHB
http://www.megaupload.com/?d=MNCRDBC2
http://www.megaupload.com/?d=ZBFB90P0
http://www.megaupload.com/?d=ZEFDUTZC
http://www.megaupload.com/?d=GB2HG2QV
http://www.megaupload.com/?d=TG67AABE
http://www.megaupload.com/?d=36711SNF

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Tế Công Hòa Thượng Tập 5http://www.megaupload.com/?d=BHHN0AWO
http://www.megaupload.com/?d=Q696A08J
http://www.megaupload.com/?d=DF1NKQXV
http://www.megaupload.com/?d=YQZ8AC87
http://www.megaupload.com/?d=BX2VU3SS
http://www.megaupload.com/?d=17XHI5GO
http://www.megaupload.com/?d=2X46BZII
http://www.megaupload.com/?d=E2K5J2XN
http://www.megaupload.com/?d=WAXVMETH
http://www.megaupload.com/?d=MV8S5G6Q
http://www.megaupload.com/?d=X6WYFAIL
http://www.megaupload.com/?d=W3VFGO1I
http://www.megaupload.com/?d=JMF670SJ
http://www.megaupload.com/?d=XPWALWNJ
http://www.megaupload.com/?d=YGADABBE
http://www.megaupload.com/?d=MVK7C575
http://www.megaupload.com/?d=HQ0RFQFV
http://www.megaupload.com/?d=ZFLEW8K5
http://www.megaupload.com/?d=UIFN2M00
http://www.megaupload.com/?d=LZPJUZY2
http://www.megaupload.com/?d=OPYCS4VS
http://www.megaupload.com/?d=5NW6N2EA
http://www.megaupload.com/?d=KH496PI8Mạn Đàm Tam Kinh

http://www.megaupload.com/?d=U41SIKRQ
http://www.megaupload.com/?d=DFBYIZZI
http://www.megaupload.com/?d=VR98TUC1
http://www.megaupload.com/?d=2PT7SXGF
http://www.megaupload.com/?d=MWADIC6P
http://www.megaupload.com/?d=3FO4183M
http://www.megaupload.com/?d=EGPG4B00
http://www.megaupload.com/?d=AV2B492J
http://www.megaupload.com/?d=MWDSHB4Z
http://www.megaupload.com/?d=4MFA4CKB
http://www.megaupload.com/?d=YQXR2K1A
http://www.megaupload.com/?d=2ERNM31J
http://www.megaupload.com/?d=J9XXAOP1
http://www.megaupload.com/?d=WLSKWPDI
http://www.megaupload.com/?d=MUAJ7DB6
http://www.megaupload.com/?d=KZUSFF31
http://www.megaupload.com/?d=RCLRM0U0
http://www.megaupload.com/?d=3NLQ9G5G
http://www.megaupload.com/?d=89X5UTJD
http://www.megaupload.com/?d=3KZYVIHN
http://www.megaupload.com/?d=FHDNJTZ0
http://www.megaupload.com/?d=19B22O8P

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Giám Chân Đại Hòa Thượnghttp://www.megaupload.com/?d=JCJPM5F1   
http://www.megaupload.com/?d=25DAOHUI   
http://www.megaupload.com/?d=4NSMX54G   
http://www.megaupload.com/?d=N0XS6ZEF   
http://www.megaupload.com/?d=ZXHRPVK5   
http://www.megaupload.com/?d=B2D96Y2E   
http://www.megaupload.com/?d=WZOLM7HU   
http://www.megaupload.com/?d=MHUITAH1   
http://www.megaupload.com/?d=NZ4IYUID   
http://www.megaupload.com/?d=3DBFX6J8   
http://www.megaupload.com/?d=H2RVBFLW   
http://www.megaupload.com/?d=102563GL   
http://www.megaupload.com/?d=B36QVLAT   
http://www.megaupload.com/?d=O3IH8O3O   
http://www.megaupload.com/?d=N6R8PI32   
http://www.megaupload.com/?d=H6NEWATJ   
http://www.megaupload.com/?d=HT4LO6ZG
http://www.megaupload.com/?d=RBNH2KQL   
http://www.megaupload.com/?d=BMU0N9RE   
http://www.megaupload.com/?d=94C9T1ID   

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Phóng Sinh Hộ Sinh
http://www.mediafire.com/?hezrz17eovn796o
http://www.mediafire.com/?bmm2hc7llw7e7y0
http://www.mediafire.com/?2j4q6khj1v47y00
http://www.mediafire.com/?iu99qn78qkpwnmu
http://www.mediafire.com/?9o83m11gcrvmw84
http://www.mediafire.com/?an4bfa3uaxyoi2f
http://www.mediafire.com/?d8cj3a16hjgtef4
http://www.mediafire.com/?7btwa6y466vpbbh
http://www.mediafire.com/?qmx93swxq17c233
http://www.mediafire.com/?qbb468w557jh5e5
http://www.mediafire.com/?8ud3fdjkk3wcwta
http://www.mediafire.com/?vj2739rj8287vok
http://www.mediafire.com/?rzwz14pa0vek80n
http://www.mediafire.com/?73t3gbo3l15b3b3
http://www.mediafire.com/?k8cp24f94z3eojb
http://www.mediafire.com/?o7075c5luvn2rtz
http://www.mediafire.com/?ntwq6wn4fn0jci5
http://www.mediafire.com/?kbd65w8a8w89gd2
http://www.mediafire.com/?28ujyulrhsufpxu
http://www.mediafire.com/?3teb5z525sg4qwh

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Te Cong Hoa Thuong Tap 4 Links
http://www.megaupload.com/?d=D9MUGJJL
http://www.megaupload.com/?d=STO9LX5M
http://www.megaupload.com/?d=7QQZR6IR
http://www.megaupload.com/?d=94K4ZOW2
http://www.megaupload.com/?d=HQGPC5KL
http://www.megaupload.com/?d=YSK2PSSF
http://www.megaupload.com/?d=YYAVG7L7
http://www.megaupload.com/?d=IOFQ0SSJ
http://www.megaupload.com/?d=IVB1KSZ8
http://www.megaupload.com/?d=OR5IDKIN
http://www.megaupload.com/?d=G0RLUJ6U
http://www.megaupload.com/?d=RJ7F4NY2
http://www.megaupload.com/?d=HGK9NOXE
http://www.megaupload.com/?d=4NUW9JBO
http://www.megaupload.com/?d=VZ817KMT
http://www.megaupload.com/?d=JI029WM0
http://www.megaupload.com/?d=C4RSJ0ES
http://www.megaupload.com/?d=VOLLIBMG
http://www.megaupload.com/?d=3KITQELW
http://www.megaupload.com/?d=RXVHTFDQ
http://www.megaupload.com/?d=AMKDEA9Q
http://www.megaupload.com/?d=G6JDHTPA
http://www.megaupload.com/?d=9PSD3SIO

Niem Phat Thanh Phathttp://www.mediafire.com/?82uhmbj32jd346u
http://www.mediafire.com/?7xjrwe9j4otdcf8
http://www.mediafire.com/?9sbn5p0qz11b2no
http://www.mediafire.com/?wv3dcufav638a77
http://www.mediafire.com/?95uz59a29auuai7
http://www.mediafire.com/?sf3y43bvk2cpzfa
http://www.mediafire.com/?5tq89thkh1sfj1r
http://www.mediafire.com/?91sd6hhlch6rxoi
http://www.mediafire.com/?45dhwany22lrg3y
http://www.mediafire.com/?agewsre11veweck
http://www.mediafire.com/?31pae599jby7xka
http://www.mediafire.com/?eu2u757bb6z3oxb
http://www.mediafire.com/?871csfx1055ekyd
http://www.mediafire.com/?ey1iy3uafsa48vf
http://www.mediafire.com/?nwyhl52wi4c8fg3
http://www.mediafire.com/?s2argphqofe7ph5
http://www.mediafire.com/?hidepyzk6iandkq
http://www.mediafire.com/?j4eacvcwza3mjp4
http://www.mediafire.com/?c636pr848vk575d
http://www.mediafire.com/?6ta5goii3go2zy5
http://www.mediafire.com/?o3fxpusyrokeue6
http://www.mediafire.com/?5a5177tea86bcdd
http://www.mediafire.com/?1z1wd63dbc0g13w

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Te Cong Hoa Thuong Tap 3 Links

http://www.megaupload.com/?d=1S0EC6W3
http://www.megaupload.com/?d=W5WZ24OV
http://www.megaupload.com/?d=16B6H9KQ
http://www.megaupload.com/?d=33S0J5EI
http://www.megaupload.com/?d=6FNCTBA0
http://www.megaupload.com/?d=8JFHK4DO
http://www.megaupload.com/?d=7R3K5M98
http://www.megaupload.com/?d=3HU4NKZD
http://www.megaupload.com/?d=A5IV41OP
http://www.megaupload.com/?d=APWTIQ1J
http://www.megaupload.com/?d=7GZHUFM4
http://www.megaupload.com/?d=7CB50ISZ
http://www.megaupload.com/?d=H3HCR61P
http://www.megaupload.com/?d=6O8CXLHI
http://www.megaupload.com/?d=BKKTYO85
http://www.megaupload.com/?d=S175TCPO
http://www.megaupload.com/?d=ZCCWHJ40
http://www.megaupload.com/?d=4F40PD8X
http://www.megaupload.com/?d=IQ6VM4V2
http://www.megaupload.com/?d=2CQG0TPC
http://www.megaupload.com/?d=FGE8RNJ3
http://www.megaupload.com/?d=ID9FCKSW
http://www.megaupload.com/?d=99VIR3T3

Niệm Phật Thành Phật


001 http://www.megaupload.com/?d=B2Q6VZBO   
002 http://www.megaupload.com/?d=2E3HPH3D
003 http://www.megaupload.com/?d=S77PKMC0
004 http://www.megaupload.com/?d=B7QVCLTE
005 http://www.megaupload.com/?d=HYYBQU5A
006 http://www.megaupload.com/?d=CH44UJU4
007 http://www.megaupload.com/?d=TCXUZH5S
008 http://www.megaupload.com/?d=SRPHPL5U
009 http://www.megaupload.com/?d=IEAOMXU9
010 http://www.megaupload.com/?d=3SG0ZAKV
011 http://www.megaupload.com/?d=F1GAR830
012 http://www.megaupload.com/?d=WCTBTFY0
013 http://www.megaupload.com/?d=9MYZZBDV
014 http://www.megaupload.com/?d=LE8MP1ZK
015 http://www.megaupload.com/?d=CV0C2BW0
016 http://www.megaupload.com/?d=BH45XU6I
017 http://www.megaupload.com/?d=K2X1E74N
018 http://www.megaupload.com/?d=BS7PLJX4
019 http://www.megaupload.com/?d=XC24IKST
020 http://www.megaupload.com/?d=G9OX75YT
021 http://www.megaupload.com/?d=R8YEZA1O
022 http://www.megaupload.com/?d=P09B5J3S
023 http://www.megaupload.com/?d=IA3KDDQ0
024 http://www.megaupload.com/?d=2BBY4JZJ

Giam Chan Hoa Thuong 3

Giam Chan Hoa Thuong 3

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Te Cong Hoa Thuong Tap 2 Links

Link cho Tap 2 day.

http://www.megaupload.com/?d=N6IZ0OVH
http://www.megaupload.com/?d=ZY5L3U0I
http://www.megaupload.com/?d=2A8L87KX
http://www.megaupload.com/?d=WTVAHD7R
http://www.megaupload.com/?d=7YR2RF8H
http://www.megaupload.com/?d=5ERVTFFX
http://www.megaupload.com/?d=CTFD42JZ
http://www.megaupload.com/?d=4NLJVVFD
http://www.megaupload.com/?d=3M5X3VVC
http://www.megaupload.com/?d=MM2068SN
http://www.megaupload.com/?d=44NXO62P
http://www.megaupload.com/?d=K364JZQ6
http://www.megaupload.com/?d=I2S88OML
http://www.megaupload.com/?d=4ON07ZG2
http://www.megaupload.com/?d=J8Z4KJV6
http://www.megaupload.com/?d=DOGAM6KL
http://www.megaupload.com/?d=RZST6E8M
http://www.megaupload.com/?d=2AS39296
http://www.megaupload.com/?d=IHS5AY9M
http://www.megaupload.com/?d=H6ENP437
http://www.megaupload.com/?d=6GL0YO5B
http://www.megaupload.com/?d=DZQ3V9VP
http://www.megaupload.com/?d=6EF19CHU

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Te Cong Hoa Thuong Tap 1 Links

Phim Te Cong Hoa Thuong Tap 1


Links day:


http://www.megaupload.com/?d=2VYM3WOK
http://www.megaupload.com/?d=VE02QA26
http://www.megaupload.com/?d=7KCSGCNP
http://www.megaupload.com/?d=XB64H5QS
http://www.megaupload.com/?d=RXIEYWGX
http://www.megaupload.com/?d=3HCQT6M0
http://www.megaupload.com/?d=ZJ7H9IKE
http://www.megaupload.com/?d=I9C4THO2
http://www.megaupload.com/?d=TTT2KP53
http://www.megaupload.com/?d=M08ACGNS
http://www.megaupload.com/?d=49HP9U3I
http://www.megaupload.com/?d=UC4QTOGY
http://www.megaupload.com/?d=7CSP6XFT
http://www.megaupload.com/?d=O6IWUEIL
http://www.megaupload.com/?d=6VEB6ZZ9
http://www.megaupload.com/?d=474LSU2L
http://www.megaupload.com/?d=9NTX43SH
http://www.megaupload.com/?d=STCXQJ8Q
http://www.megaupload.com/?d=M42PRRDB
http://www.megaupload.com/?d=3VGBQUC3
http://www.megaupload.com/?d=4B9RG01Q


Hoac lay Folder o duoi day.


http://www.megaupload.com?f=OE4FHNTR