PHIM KY SU

  • EM

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

CHU SA DI HOAN HY DVD1

http://www.mediafire.com/?4sahaiadadbx5

GHI CHÚ: Có một số phim gồm có hai AUDIO chanel 1: Tiếng Hoa, 2 Tiếng Việt
bạn nên dùng controll bấm vào AUDIO hoạt language để đổ tiếng 
ngoài ra phụ đề cũng vậy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét